This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title
This is default featured slide 6 title
This is default featured slide 7 title
This is default featured slide 8 title
This is default featured slide 9 title
This is default featured slide 11 title

Органік-баланс

Органік-баланс®

organik_balans_2014для стимуляції росту та розвитку сільськогосподарських культур,
стійкості до стресів, хвороб, шкідників та збалансованого живлення

Посвідчення про реєстрацію А №03730

Пакування 1 л, 5 л, 10 л

Призначення:
– передпосівна обробка насіння
– кореневе та позакореневе підживлення
– обприскування вегетуючих рослин

Ефект:
– прискорення термінів схожості, забезпечення однорідності та дружності сходів, підвищення енергії проростання насіння;
– підвищення імунної реакції рослин на збудники хвороб, завдяки дії компонентів біопрепарату, що за своєю природою подібні до полісахаридів патогенів;
– підвищення стійкості рослин до широкого спектру хвороб без ефекту звикання, підвищення стійкості до стресів;
– збалансоване живлення рослин, покращення розвитку та прискорення термінів визрівання;
– покращення якісного складу продукції (зменшення вмісту нітратів, збільшення кількості білка, клейковини, олії);
– підвищення врожайності на (10-30)%;
– зменшення витрат мінеральних добрив, пестицидів та мікроелементів на (15-30)%;
– підвищення родючості ґрунту.

Максимальний ростостимулюючий ефект та підвищення стійкості до стресів досягається
при поєднанні передпосівної обробки насіння та обприскування рослин у період вегетації

Склад:
Концентрована суміш життєздатних, а саме:
Живі бактерії:

– азотфіксуючі – забезпечують рослини біологічним азотом;
– фосфор- та каліймобілізуючі, що перетворюють важкорозчинні сполуки на доступні для рослин форми: фосфор, калій, інші;
– бактерії з фунгіцидними властивостями, що захищають рослини від бактеріальних та грибкових хвороб.