This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title
This is default featured slide 6 title
This is default featured slide 7 title
This is default featured slide 8 title
This is default featured slide 9 title
This is default featured slide 11 title
Головна » Гумат калію (торфяний)

Гумат калію (торфяний)

Гумат калію (торфяний)   Гумат калію (торфяний)

У сучасних технологіях вирощування сільськогосподарських культур широке застосування знаходять різні органічні добрива та біостимулятори. Одним з цих препаратів є гумат калію. Він представляє собою рідке органоминеральное добриво, основою для виробництва якого є торф. Гумат каліюздійснює комплексний вплив на грунт, покращуючи її фізичні, хімічні та біологічні властивості. Серед найважливіших функцій гумата калію можна виділити наступні:

Аккумулятивна – здатність гумата калію накопичувати довгострокові запаси всіх елементів живлення, вуглеводів, амінокислот в різних середовищах;

• Транспортна – утворення комплексних органомінеральних сполук з металами і мікроелементами, які активно мігрують в рослини, що дозволяє вирощувати екологічно чисті продукти;

Регуляторна – рідкі органомінеральні добрива формують забарвлення грунту і регулюють мінеральне живлення і відновні процеси в ґрунті;

Протекторна – шляхом сорбації гумат калію запобігає надходження в рослини токсичних речовин і радіонуклідів.

Таким чином, впливаючи на грунт, гумати впливають і на рослини, сприяючи їх більш активному росту і розвитку, підвищуючи врожайність і якість продукції. Механізм впливу на структуру ґрунту змінюється в залежності від типу грунтів. На важких глинистих грунтах гумати сприяють взаємному відштовхуванню глинистих часток за рахунок видалення зайвих солей і руйнування компактної тривимірної структури глини. Крім впливу на грунт, рідкі органомінеральні добрива впливають і на рослини. Гумат калію діє на рослини на клітинному рівні, активізуючи поглинання поживних речовин, підвищенні енергетичного потенціалу клітин, що веде до підвищення врожайності та якості продукції.

Рідкі органомінеральні добрива при обробці ними посадкового матеріалу, стимулюють сильні сходи, що протистоять хворобам, посухам та заморозкам. Протруювання насіння та іншого посадкового матеріалу можна здійснювати спільно з обробкою іншими хімічними засобами захисту рослин. Гумат калію позитивно впливає на всі рослини, збільшуючи ефективність землеробства і підвищуючи врожайність і якість сільськогосподарської продукції. Скорочення застосування мінеральних добрив в чистому вигляді дозволяє не тільки економити кошти, а й вирощувати екологічно чисті продукти. Основні прийоми технології застосування рідкого органомінерального добрива гумата калію виконуються у відповідності з рекомендаціями.