This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title
This is default featured slide 6 title
This is default featured slide 7 title
This is default featured slide 8 title
This is default featured slide 9 title
This is default featured slide 11 title
Головна » Фуміганти » Дакфосал, ТАБ

Дакфосал, ТАБ

Дакфосал, ТАБdakfosal

Фумігантний інсектицид, призначений для дезинсекції незавантажених сховищ різного типу, запасів продовольчого, насіннєвого і фуражного зерна, в складських приміщеннях, силосах елеваторів, що зберігаються насипом або в мішках під плівкою.

■ Має високу фумігаційну активність

■ Дозволяє позбутися шкідників запасів у важкодоступних місцях

■ Знищує комах-шкідників різного віку

■ Не впливає на якість продукції

Препаративна форма:

Таблетки, що містять 570 г/кг алюмінію фосфіду.

Механізм дії

Таблетки Дакфосалу, в результаті хімічної реакції алю­мінію фосфіду виділяють в атмосферу газ фосфін, який, потрапляючи в організм комах-шкідників, впливає на окислювально-відновні системи, пригнічує дихаль­ну діяльність, порушує процеси метаболізму і блокує споживання кисню, викликаючи загибель комах. Ток­сична дія на комах збільшується з підвищенням тем­ператури і різко сповільнюється при температурі, що не перевищує 15 °С.

Період захисної дії

Захисна дія припиняється після закінчення виділення фосфіну з препарату.

Швидкість дії

Швидкість дії визначається концентрацією газу, тем­пературою повітря (вище 15 °С), складом шкідників і стадією розвитку комах

Спектр дії

Амбарний довгоносик, , борошняний хрущак, сурінамський борошноїд, зернова міль, млинова вогнівка, хлібний точильник, зернівка кавова, тютюновий жук, кліщі і інші види комах-шкідників запасів.

Сумісність з іншими пестицидами

Не рекомендується для застосування з іншими інсек­тицидами. Дія фосфіну може посилюватися під впли­вом підвищеного вмісту вуглекислого газу.

Клас небезпеки

1 клас небезпеки, речовина надзвичайно небезпечна. Препарат обмеженого застосування. Небезпечний при інгаляційному і оральному потраплянні. Необхідно дотримуватися заходів безпеки згідно встановлених регламентів. Усі роботи проводяться спеціальними за­гонами, що складаються з фахівців відповідного про­філю, що мають посвідчення на право роботи з фосфінгенеруючими з’єднаннями.

Фітотоксичність

При дотриманні рекомендованих режимів і технології фумігації фосфін не чинить негативної дії на схожість насіння різних видів рослин

Гарантійний термін зберігання

3 роки

Можливість виникнення резистентності

Відмічені випадки виникнення резистентності у комах до фосфіну. Знищення резистентних популяцій здій­снюється шляхом збільшення часу дії

Обмеження

Препарат обмеженого застосування. Розбавлені кон­центрації фосфіну в повітрі на відкритих майданчиках небезпечні для довкілля. Фосфін окислюється в рос­линах і препаратах, що зберігаються, до фосфорної кислоти. У організмах тварин метаболізуєтся до нетоксичних фосфатів.

Допуск людей в приміщення після повного провітрю­вання (не раніше 11-го дня після початку дегазації

Тара фасування

Флакон з таблетками масою 0,3 кг, 1 кг.

Регламент застосування препарату

Об’єкт обробки

Шкідливий

об’єкт

Норма

витрати

препа­

рату

Спосіб, час обробки, особливості застосування

Незавантажені зернос­ховища

Комахи – шкідники запасів (окрім кліщів)

5 г/м3

Фумігація при температурі повітря вище 15 °С. Експозиція 5 діб. Допуск людей і завантаження сховищ після повного провітрювання і при вмісті фосфіну в повітрі робочої зони не вище за ГДК

Зерно продовольче, на­сінне, фуражне наси­пом в складах, силосах елеваторів і затарене в мішки під плівкою

Комахи і кліщі — шкідники запасів

9 г/т

Фумігація при температурі зерна вище 15 °С. Експозиція – 5 діб для комах і 9 діб для клі­щів. Концентрація на час експозиції (ПЮ) — 25 г.ч/м3 для комах і 450 г.ч/м3 для кліщів. Дегазація не менше 10 діб. Реалізація при залишку фосфіну не вище МДУ. Допуск людей після повного провітрювання і при вмісті фосфі­ну в повітрі робочої зони не вище за ГДК.