This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title
This is default featured slide 6 title
This is default featured slide 7 title
This is default featured slide 8 title
This is default featured slide 9 title
This is default featured slide 11 title
Головна » Біодеструктори » Біодеструктор стерні Екостерн

Біодеструктор стерні Екостерн

ЕКОСТЕРН

для прискореного розкладання рослинних решток,
оздоровлення ґрунту та попередження його деградації

Пакування: 5 л, 10 л

Призначення:

Більш концентрований препарат, спеціально розроблений для розкладання післяжнивних решток кукурудзи, соняшнику та інших культур, для обробки різних рослинних решток при компостуванні, з метою знищення та пригнічення розвитку фітопатогенів,  нейтралізації фітотоксинів,  прискорення розкладання та покращення біологічної активності ґрунту, агрохімічного складу та фізичного стану ґрунту.

Ефект від використання:

•    Ефективне розкладання рослинних рештків кукурудзи та соняшнику
•    Ефективний в умовах дефіциту вологи
•    Стабільний в широкому діапазоні температур (від 3 0С до 45 0С)
•    Збагачення органікою і доступними елементами живлення рослин
•    Збільшення продуктивності сільськогосподарських культур
•    Зменшення норм внесення мінеральних добрив
•    Оздоровлення грунту та відновлення його родючості

Склад:

–    бактерії-антагоністи патогенних для рослин грибів та бактерій;
–    калій- та фосформобілізуючі грунтові бактерії;
–    природні ендофітні та грунтові азотфіксуючі бактерії;
–    інша корисна мікрофлора;
–    продукти метаболізму мікроорганізмів: біофунгіциди, полісахариди, фітогормони, вітаміни, амінокислоти;
–    ферменти для розкладання лігніну, пектинів та клітковини, макро-  і мікроелементи.